Sjöräddningen kommer till Backstugan

Gemensam röjdag i omr 1 och hamnen i Yttre Odensberg