Lägesrapport från hamnansvarig

Här kommer lite information från hamnansvarig Niclas Qvarfordt om områdets hamnar. Under vecka 27 kommer hamnarna ses över och med anledning av detta så tar han och hamnkaptenerna gärna emot önskemål och synpunkter. Detta har inkommit hittills:

Inre Odensberg:
En plåt i iläggningsrampen ska läggas i .
Samtliga platser har breddats och det är även utökat med 3 Platser
Lediga platser finns det 3 st .

Yttre Odensberg:
Hela bryggan behöver bytas då delar ligger under vatten .
Bryggan vid iläggningsrampen bör ses över med nytt virke mm .
Trädäcket mot plats 341-345 bör bytas .
Rensning av vass vid iläggningen bör göras med Grävmaskin snarast .
Rensning av vass ut mot bryggplats 350 , igenvuxet .
Lilla bryggan bör ses över så allt är okay med virke och förtöjningsmöjligheter mm .

Nätholmsviken:
Inga större förändringar planeras i Nätholmshamnen.

Kagensviken:
Snygga till vid uppställningsplatserna för småbåtar / ekor .
För övrigt inget att anmärka på.

Hämtningsviken:
Rensning av vass bör göras runt bryggorna.
Önskemål finns om att kika över storleken på platserna då båtarna blir större .
Fanns även en del andra önskemål som jag tar med Daniel då jag träffar honom på Måndag 5/7 .

Hälsar
Niclas Qvarfordt

Tel. 070-6787725, niclas.qvarfordt@wahlstedtsbil.se