Intagsledningen för dricksvatten

Var försiktig och ankra inte nära vattenledningen eller lägg fiskredskap så att de fastnar. Ledningen är utmärkt på Eniros digitala sjökort och som här med de koordinater som vi har fått av de dykare som inspekterat ledningen. På land vid Bonäset finns två röda gränspinnar som markerar en enslinje över ledningen. Det här är inte professionellt utfört men kan ändå ge en uppfattning om var ledningen finns.