Ingen camping eller parkering

Inom hela Västanvik är det förbud mot camping. Skylt finns vid infarten från Rv 50.

Det råder också förbud mot parkering inom hela Västanvik utom där det finns angivna p-platser, och på dessa gäller tillstånd för att säkra medlemmars tillgänglighet till området.

Alla fastighetsägare ska ha fått sig tilldelat parkeringstillstånd att placera i framrutan på bilen vid behov av parkeringsplatser utanför den egna tomten. Parkeringstillstånden tillhandahålls av områdesvärdarna och ska följa fastigheten vid försäljning.

Securitas har anlitats för kontroll av efterlevnaden och vid felparkering ta ut en kontrollavgift.

Allmän parkering finns vid infarten till området och vid Medevi brunn.

Läs mer här: Anläggning 1 Vägar – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)