Information från styrelsen

Här samlas aktuell information från styrelsen till förtroendevalda och medlemmar i Västanvik från de senaste två åren.
Ungefär en vecka (under normala förhållanden) efter varje styrelsemöte publiceras en sammanfattning av mötet.
Styrelseprotokollen är däremot inte offentliga och delas därför inte.

Medlemsinfo_nr6_2211

Medlemsinfo_nr5_2210

Medlemsinfo_nr4_2209

Medlemsinfo_nr3_2208

Medlemsinfo_nr2_2206

Medlemsinfo_nr1_2205

Medlemsinfo_nr11_2203

Medlemsinfo_nr10_2203

Medlemsinfo_nr9_2202

Medlemsinfo_nr8_2112

Medlemsinfo_nr7_2111

Medlemsinfo_nr6_2110

Medlemsinfo_nr5_2109

Medlemsinfo_nr4_2021

Medlemsinfo_nr3_2021

Medlemsinfo_nr2_2021

Medlemsinfo_nr1_2021

Medl info nr 9 2021

Medl info nr 8 2021

Medl info nr 7 2020

Medl_info_nr 6 2020

Medl_info_nr_5_2020

Medl_info_nr_4_2020

Medl_info_nr_3_2020

Medl_info_nr_2_2020

Medl_info_nr_1 2020

 

Arkiv/osorterade dokument i äldre filformat:

Medl_info_nr_4-2016 Medl_info_nr_2-2019 Medl_info_nr_9-2019 Medl_info_nr_8-2019 Medl_info_nr_7-2018 Medl_info_nr_5-2018 Medl_info_nr_6-2018 Medl_info_nr_5-2018 Medl_info_nr_4-2018 Medl_info_nr_3-2018 Medl_info_nr_2-2018 Medl_info_nr_9-2018 Medl_info_nr_8-2018 Medl_info_nr_7-2017 Medl_info_nr_6-2017 Medl_info_nr_5_2017 Medl_info_nr_4-2017 Medl_info_nr_3-2017ny Medl_info_nr_2-2017 Medl_info_nr_1-2017 konstituerande Medl_info_nr_10-2017 Här Medl_info_nr_8-2017 Medl_info_nr_3-2016 Medl_info_nr_2-20160420 Medl_Info_nr_1_2016_konstituerande Medl_info_nr_7-2016 Medl_info_nr_6-2016 Medl_info_nr_5-2016Medl_info_nr_2-2019Medl_info_nr_3-2019Medl_info_nr_4-2019

Medl_info_nr_13_2020,  Medl_info_nr_12_2020,  Medl info nr 9 2020,  Medl info nr 8 2020