Information från styrelsen

Här samlas information från styrelsen till förtroendevalda och medlemmar i Västanvik. Ungefär en vecka* efter varje styrelsemöte publiceras en sammanfattning av mötet som också anslås på Backstugans anslagstavla. Styrelseprotokollen är däremot inte offentliga och delas därför inte.
*Under normala förhållanden.

Medlemsinfo_nr5_2109

Medlemsinfo_nr4_2021

Medlemsinfo_nr3_2021

Medlemsinfo_nr2_2021

Medlemsinfo_nr1_2021

Medl info nr 9 2021

Medl info nr 8 2021

Medl info nr 7 2020

Medl_info_nr 6 2020

Medl_info_nr_5_2020

Medl_info_nr_4_2020

Medl_info_nr_3_2020

Medl_info_nr_2_2020

Medl_info_nr_1 2020

Medl_info_nr_13_2020

Medl_info_nr_12_2020

Medl info nr 9 2020

Medl info nr 8 2020