Hundar

Hundar

Vi har relativt stor stam av vilt i Västanvik, Se här vad som gäller.  För dig som har hund, gäller kommunens allmänna bestämmelser, se nedan, även i vårt område. Hundar får inte vistas, rastas eller badas på våra badplatser. Vill din hund bada så har vi en vidsträckt strand där inte ordinarie badplatser är inrättade. Du måste ta hand om din hunds avfall på vägar och i diken.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun, Hundar

§ 1 7 Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 § och 19 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för polishund i tjänst och inte heller för ledarhund för synskadad person eller service- och signalhund för funktionshindrad person då hunden används i denna funktion.

§ 1 8 Hundar ska hållas kopplade på gatumark, torg, cykel- och gångbanor, anlagda parker eller planteringar, lekplatser, kommunens allmänna badplatser, begravningsplatser samt i motionsspåren i Fålehagen och elljusspåret i Råssnäs. Inom kommunens allmänna badplatser far hundar inte vistas under badsäsongen 15 maj – 15 september. För Varamobaden gäller dock att kopplade hundar under tiden 15 maj – 15 september mellan kl. 19:00 – 09:00 får vistas på den del av området som ligger på och ovanför den betongmur som avgränsar strandområdet.

§ 1 9 Föroreningar efter hundar ska plockas upp på gatumark, torg, cykel- och gångbanor, anlagda parker eller planteringar, lekplatser, kommunens allmänna badplatser, begravningsplatser samt i motionsspåren i Fålehagen och eljusspåret i Råssnäs.