Hjärtstartaren

Nu finns hjärtstartaren i ett skåp till vänster om entrén i Backstugan.

Det är viktigt att den som bryter plomberingen och öppnar skåpet meddelar styrelsen så att hjärtstartaren blir klar för ny användning.