Gökotta

20140518 års gökotta samlade 14 deltagare och 30 olika fågelarter noterades.

Sammanställning observerade arter 2014 Se här

20150510 års gökotta samlade 18 deltagare och 31 olika fågelarter noterades.

Sammanställning observerade arter 2015 Se här

20160515 års gökotta samlade 17 deltagare och 32 olika fågelarter noterades.

Sammanställning observerade arter 2016 Se här

Senaste Gökottan var den  Vi har sedan inte kunnat samlas p.g.a. covid-19 pandemin. 14 maj 2017.

Vi räknar med att försöka samlas igen den 22 maj om restriktionerna har avtagit.