Gökotta

20140518 års gökotta samlade 14 deltagare och 30 olika fågelarter noterades.

Sammanställning observerade arter 2014 Se här

20150510 års gökotta samlade 18 deltagare och 31 olika fågelarter noterades.

Sammanställning observerade arter 2015 Se här

20160515 års gökotta samlade 17 deltagare och 32 olika fågelarter noterades.

Sammanställning observerade arter 2016 Se här

Årets Gökotta var den 14 maj 2017.

Bilder finns på bildsidan.