Gökotta

Gökotta 28 maj 2022 samlade 4 deltagare och 23 olika fågelarter noterades.

Sammanställning av observerade arter 2022, se här: 20220528 Gökotta arter

——————————————————————————-

20140518 års gökotta samlade 14 deltagare och 30 olika fågelarter noterades.

Sammanställning observerade arter 2014 Se här

20150510 års gökotta samlade 18 deltagare och 31 olika fågelarter noterades.

Sammanställning observerade arter 2015 Se här

20160515 års gökotta samlade 17 deltagare och 32 olika fågelarter noterades.

Sammanställning observerade arter 2016 Se här