Fastställd vägplan för väg 50

Trafikverket har fastställt vägplan för ombyggnad av väg 50 delen Nykyrka – Brattebro backe, m.m., samt indragning av väg i Motala och Askersunds kommuner, Östergötlands och Örebros län. (Ärende TRV 2021/110882)

I bifogad bilaga till beslutet finns information om vad det omfattar och hur länge det gäller. Där framgår också att frågor som hänger ihop med byggandet inte ingår i beslutet. Det kan vara frågor om ersättning för mark, läget för nya enskilda vägar och omläggning av ledningar och liknande.

Byggstart är planerad till 2025 och ombyggnationen beräknas ta 3 år.

Ytterligare information om beslutet ges av Trafikverket, avdelningen för Planprövning.

Bilagan till beslutet finns här som pdf: http://www.vestanvik.se/wp-content/uploads/2022/05/Beslut-vag-50-delen-Nykyrka-Brattebro-backe-Askersund-och-Motala-kn-TRV-2021-110882.pdf

Här är länk till Trafikverkets webbsida om ombyggnationen: https://www.trafikverket.se/Nykyrka-Brattebro.