El, VA, avfallshantering och sotning

Avfallshantering

I Västanvik gäller den kommunala stadgan för sophantering och samtliga boende måste vara anslutna till detta.

Avfallshanteringen sköts av Motala kommun. Tekniska förvaltningen, VA/renhållning, 0141-225151 renhallningen@motala.se. Tömning sker normalt var 14:e dag. Man kan ha sommar- eller helårsabonnemang. Mer information finns här 

Återvinning

Närmsta återvinningsanläggning finns i Tuddarp. Återvinning av glas, tidningar och förpackningar finns i Nykyrka på G:a Godegårdsvägen

El och VA finns framdraget till varje tomt.

Nätägare till elnätet är Vattenfall Eldistribution AB (org.nr. 556417-0800) Kundservice 020-82 00 00. https://www.vattenfall.se/

För VA-funktion, Läs mer under ”Om Västanvik/Vatten och avlopp
Anslutningsarbeten för VA utförs lämpligen av föreningens kontrakterade entreprenörer.  Kontakta driftansvarig Torleif Andersson, tel 070-320 57 01 för mer information vid behov.

Sotning.

Rovent AB sköter sotningen inom området.

http://www.rovent.se/

Kontaktinfo på: http://www.rovent.se/om-oss/