Dags för årets andra faktura

I enlighet med stämmans beslut är årets samfällighetsavgift sammanlagt 5 200 kr per andel + engångsbeloppet 1 000 kr per fastighet fördelat på:
800:- (800:- f.g. år) per andel till anläggning 1 (vägar) samt en engångsavgift om 1 000:- per fastighet för reinvestering i våra vägar, och 4 400:- (4 200:- f.g. år) till anläggning 2 (VA-anläggningen, skogen, baden, ängarna m.m.).
Mer information om samfällighetsavgiften finns på hemsidan: Avgifter – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

I februari betalades en prel. del av årets avgift in (samma belopp som gången innan) och resterande ska alltså betalas innan 31 augusti.

Det innebär att för en ”fritidsfastighet” kommer det nu en faktura på 3 700:- och för en ”helårsfastighet” en på 6 400:-. Sen finns några medlemmar som har flera fastigheter/tomter och då är fakturan anpassad efter detta.

Har du några frågor om fakturan skicka ett mejl till kassoren@vestanvik.se