Grävlingskadaver

Idag hittades en grävling vid Yttre Odensberg som var uräten av något rovdjur. Jag har skickat bilden till Daniel Hellqvist och han tror att det är räven som har ätit på den. Normalt dödar inte räven en grävling men den här var väldigt liten, troligen en årsunge och den kan räven mycket väl ha tagit. Dessutom var den angripen av något på halsen. Inte skabb för det får inte grävlingen men något är det och det kan ju ha gjort den svag. Den kan t.o.m. ha självdött av något sådant och att räven därefter hittat ett lämpligt byte. Ofta är det spekulationer men vem vet, finns det andra teorier så var så god.