Orienteringsträning 20 jan.

Start och mål är Vid fyrvägskorset Västanviksvägen 57. d.v.s. hos Fam. Hallros, båda orienterare för övrigt.

Aktiviteten kommer att pågå mellan 17.30 och 19.30.

Löparna kommer att befinna sig i skogen mestadels men självklart använda gator och vägar när det behövs.

Således en del extra lampor i natten.

med varma hälsningar

Thomas Svensson

Stordalsvägen 371

Nu är det städat på risdeponin

På grund av den milda vintern och nyanlagda körbanor är det inte tillåtet att köra in med tyngre fordon än peronbil med släpkärra.
Risken är överhängande att köra fast innan det fryser ihop och blir tjäle. Alternativt att det torkar till under våren.
Försiktighet anbefalles.
Rolf Källgren
skogsansvarig i styrelsen.
PS
Som vanligt gäller att det endast får tippas sådant
material som kan flisas. Inget trädgårdsavfall.

Medlemsinfo/Östgötaleden

Östgötaleden har under hösten varit föremål för många synpunkter på våra digitala media. Styrelsen har också haft Östgötaleden på dagordningen vid flera sammanträden.

För att inte hamna i mindre trevliga mail/digitala utbyten bjöd jag in till samtal för att lufta de åsikter vi har om leden. Vi träffades i Backstugan i lördags, den 12:e.

”Vi” var Johan Sundelin, Mattias Axelsson, Göran Lindqvist, och från styrelsen deltog Anders Hellqvist och undertecknad.

Vi hade ett trevligt möte och diskuterade frågor och synpunkter kring leden. Jag uppfattar att det finns en del vi är eniga om, och en del där vi inte är helt eniga.

Vi var också överens om det var ett bra forum för åsiktsutbyte och bestämde att ses igen i  januari.

Lars Ekström, ordförande