Bäcken och Öringen

Öringlek

 

Här nedan är Öringleken 2015 dokumenterad av Per Hedberg den 2-nov.

 

 

 

Även under hösten 2012 (liksom 2011) har öringlek observerats på 6 olika platser i bäcken.

Utsättning av öringyngel

Den 10 maj 2011 sattes 1500 öringyngel ut i bäcken uppströms dammen. Förhoppningen är nu att dessa yngel ska växa till sig under ett par år för att sedan vandra ut i Vättern och växa under ytterligare ett par år innan det är dags att gå tillbaka upp i bäcken och leka.

 

 dsc_7424

 

 

 

dsc_7425

 

 

 

dsc_7434

 

 

 

dsc_7438

 

Den 3 september genomförde Peter Gustavsson från ekologi.nu ett elfiske i bäcken från dammen och ett 60-tal meter nedströms.Peter gör det här på uppdrag av länsstyrelsen för att följa öringens reproduktion i bäcken. Resultatet visade att det fanns yngel men något mindre än förväntat. Om ynglen kom från vandrande öring eller från de som redan är utsatta, som nu borde uppnått könsmogen ålder, är för tidigt att ha någon uppfattning om. Det är nu intressant att se om det kommer någon öring upp i bäcken vilket borde ske om en dryg månad. Kanske är det nu dags att göra en liten öringsafari utefter bäcken en mörk novemberkväll.Den 8 november visade Björn Eliasson för måndagsklubben var öringen gjort lekområden i bäcken.Det var sammanlagt 5 ställen på båda sidor om vattenfallet. Det visar att satsningen på en lekbäck för öring har lyckats. Bilden nedan visar hur öringarna har ”vispat” upp en grusbädd, där de lagt sin rom. 

 

 lekbotten

 ring0001

  Öring på lekplatsen. Den större är en hona och den mindre en hane.

  ring0002

Uppvaktningen har börjat.

 ring0003

 Här är leken i full gång.