Spara på vattnet!

Vår anläggning larmar om stora vattenuttag och våra tankar riskerar att tömmas.
Hellre en torkad gräsmatta än tomt i kranen…, och Vättern är badbar.
I Västanvik får inte vattenspridare användas eller pool fyllas utan samordning med driftsansvarig.

Vänligen uppmärksamma eventuella grannar som inte tar del av denna information.
Läs mer här: Anläggning 2 Vatten och avlopp – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

Fastställd vägplan för väg 50

Trafikverket har fastställt vägplan för ombyggnad av väg 50 delen Nykyrka – Brattebro backe, m.m., samt indragning av väg i Motala och Askersunds kommuner, Östergötlands och Örebros län. (Ärende TRV 2021/110882)

I bifogad bilaga till beslutet finns information om vad det omfattar och hur länge det gäller. Där framgår också att frågor som hänger ihop med byggandet inte ingår i beslutet. Det kan vara frågor om ersättning för mark, läget för nya enskilda vägar och omläggning av ledningar och liknande.

Byggstart är planerad till 2025 och ombyggnationen beräknas ta 3 år.

Ytterligare information om beslutet ges av Trafikverket, avdelningen för Planprövning.

Bilagan till beslutet finns här som pdf: http://www.vestanvik.se/wp-content/uploads/2022/05/Beslut-vag-50-delen-Nykyrka-Brattebro-backe-Askersund-och-Motala-kn-TRV-2021-110882.pdf

Här är länk till Trafikverkets webbsida om ombyggnationen: https://www.trafikverket.se/Nykyrka-Brattebro.


Vår i luften – tid för arbetsdagar!

Kalendern börjar nu fyllas på med vårens arbetsdagar initierade av områdesvärdarna.
Alla är välkomna! Ta med arbetsredskap.

Först ut den 23 april är
– område 2 som samlas vid Nätholmshamnen kl. 09.30
– område 3 som samlas vid boulebanan kl. 09.00
– område 6 som samlas kl. 09.30 vid brevlådorna
– område 7 som samlas kl. 10.00 vid brevlådorna

Den 30 april är det arbetsdag för område 5 kl. 10.00 – 13.00 (samling Hämtningsviken) och för område 1 kl. 09.30 – 12.00 (samling Västanviksvägen 42).

Den 14 maj är det arbetsdag för område 4 med start kl. 09.30 (samling Hämtningsviken) och för område 10 med start kl. 10.00 (samling parkeringen vid informationstavlan).

Den 28 maj är det arbetsdag för område 8 med start kl. 09.00 (samling i lunden).

Träffarna avlutas traditionsenligt med gemensam fika (oftast bjuds på korv). Anmälan uppskattas därför till din områdesvärd: Områdesvärdar – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

Läs mer på denna sida (uppdateras när fler dagar bestäms) och på ditt områdes anslagstavla.