MTB-cykling i Västanvik

Med anledning av artikeln i Motala Tidning där Bernström bjöd in MTB-cyklister till Östgötaleden i Västanvik. Vi anser detta vara helt oacceptabelt och ingen har pratat med oss som markägare vad vi tycker.

Styrelsen har starkt reagerat mot detta och begärt en dementi i tidningen

Bosse

Brand på Juniön

Hej! Stefan sprang förbi juniön nu kl 17 när han upptäckte att det rykte. Någon hade slängt en brinnande fimp i gräset och det hade tagit fyr. Han släckte med ett antal hinkar vatten. Otäckt!!!!!

Mvh Eva Ekberg västanviksvägen 7

Var försiktig med eld i dessa torra tider. Egentligen borde det vara rökning förbjuden i vår skog. En skogsbrand på någon av uddarna skulle säkert vara förödande med många förstörda hus. Tänk till före, efteråt är det försent.

Tack Stefan att du släckte.

Stämma 30 juni 2020

Under rådande omständigheter med pandemin Covid19 så har styrelsen beslutat att stämman ska hållas den 30 juni genom postförfarande.

Det av valberedningen föreslagna presidiet, med stämmoordförande Raul Björk (46) och stämmosekreterare Bengt-Göran Emtinger (147), är vidtalade och har godkänt att genomföra stämman på detta vis, liksom våra revisorer Svante Grundberg (167) och Thomas Svensson (371) som kommer att justera protokollet. 

Stämman kommer att tillgå så att en enkät skickas ut till företrädare för fastigheter i föreningen. Enkäten skickas med e-post till de som har meddelat e-postadress och med post till de som inte har e-post

Kontrollera din e-postlåda och även den vid vägkanten, så du inte missar enkäten.

Styrelsen hoppas att det här förfarandet ska kunna genomföras och ge bästa förutsättningar för föreningen att kunna verka på ett bra sätt fram till nästa stämma.

Västanviks Samfällighetsförening

Styrelsen                                                  Stämmoordförande Raul Björk.

Biodling

Som meddelades i senast medlemsinfo så har styrelsen ställt sig positiv till biodling och avtal om placering längst in i Hästhagen, närmast dammen, är tecknat. Närmast boende Petra Yngwe är vidtalad. Bikupor börjar nu komma på plats.

Fåren

Nu är det ström på staketen och i eftermiddag kommer 90 får, samma som förra året. De kommer först till norra betet.

Bosse