Anläggningsförrättningen

Protokoll från anläggningsförrättningen

När samfällighetsföreningen bildades genomfördes Lantmäteriet en s.k. anläggningsförrättning, beslutet fattades 1979-08-11. Anläggningsbeslutet är en beskrivning av vad som ingår i de två ingående anläggningarna som området är uppdelat i (en för vägarna och en som omfattar ”resten”), beslut om andelstal m.m. 

Mer generell information finns på Lantmäteriets hemsida: Gemensamhetsanläggningar | Lantmäteriet (lantmateriet.se)