Angående risdeponin, parkslide och jätteloka.

Samfällighetens risupplag är stängd tillsvidare pga parkslide.

Parkslide

Parkslide är en seglivad växt med mycket stor spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden och tränger ut andra arter. Den är ett problem i trädgårdar och i infrastruktur och är mycket svår att bekämpa. 

Parkslide kan lätt bli en mardröm för husägaren. Den sprider sig dolt under jorden och kan tränga upp där man minst anar det. Rötterna kan tränga in i byggnader, i vattenledningar och genom asfalt. Utlöparna kan ta sig långt, som under angränsande vägar.

Detta är en invasiv växt som och kan föröka sig kraftfullt. Det behövs bara små växtdelar för artens möjlighet att sprida sig. Om man stör rotdelarna genom grävning eller liknande så kan den skjuta nya rötter i sidled.

Parkslide ska inte röras om man inte vet hur den ska bekämpas. Den ska absolut inte flyttas i naturen eller till risdeponin. På Samfällighetens mark får parkslide, tillsvidare, inte på något sätt bekämpas. Detta gäller även Jätteloka.

Jag ska nu undersöka hur vi ska hantera parksliden på risupplaget. 

Ovanstående är anledningen till att risdeponin är stängd tills vidare. Närmaste återvinningsstation finns i Motala, Tuddarp.

Meddela undertecknad om du tror att bestånd av parkslide eller jätteloka är okänt för Samfällighetens styrelse.

Rolf Källgren

Skogs- och områdesansvarig

rolf.kallgren696@outlook.com