Allemansrätten

Värna om vår urgamla rätt att vistas i naturen.

Du kan läsa mera om hur vi ska bete oss för att vara välkomna igen.

Människor har fri tillgång till naturen i Sverige genom allemansrätten.

Den som halkar och slår sig i skogen kan inte ställa någon

annan till svars för detta – ansvaret vilar helt på den enskilde.

Allemansrätten, Vad gäller

Fridlysta växter och djur kan du läsa om här.

Observera att i Västanvik råder campingförbud.