Måndagsklubben

 

Måndagsklubben träffas vid Backstugan varje måndag kl. 09:00.
Den 27 maj slutar vi för säsongen, Datum för start i höst kommer. 

Måndagsklubben arbetar med olika projekt såsom skogsröjning, underhåll av spänger, byggnation i hamnar, bryggor, m.m.
Det är populärt att vara med i Måndagsklubben, men inte enbart för arbetsuppgifterna, för vi har också en trevlig social samvaro. Kom med du med. Vi träffas vid Backstugan varje måndag och alla är välkomna.

Projekt ”på G” här utan inbördes ordning:
Förslag till arbetsuppgifter för Måndagsklubben

(Utan inbördes ordning och om vi vill, orkar och kan)

  • Det finns långsiktigt behov av ca 19 st bryggsektioner i hamnarna. Sektioner kan byggas i förhållande till hamnarnas upparbetade ekonomi.
  • Underhåll på Östgötaleden.
  • Aktivitetsområde för barn i Kagen.
  •  

Under Backstugan på hemsidan finns bilder från utbyggnaden.

Måndagsklubbens projekt 2006 – 2016.    Titta här

Byggprojekt Slåtterekan ”Vasskniven” bildspel Titta här