Måndagsklubben

 

Måndagsklubben träffas vid Backstugan varje måndag kl. 09:00.
19 augusti startar i höstsäsongen. 

Måndagsklubben arbetar med olika projekt såsom skogsröjning, underhåll av spänger, byggnation i hamnar, bryggor, m.m.
Det är populärt att vara med i Måndagsklubben, men inte enbart för arbetsuppgifterna, för vi har också en trevlig social samvaro. Kom med du med. Vi träffas vid Backstugan varje måndag och alla är välkomna.

Projekt ”på G” här utan inbördes ordning:
Förslag till arbetsuppgifter för Måndagsklubben

(Utan inbördes ordning och om vi vill, orkar och kan)

  • Det finns långsiktigt behov av ca 19 st bryggsektioner i hamnarna. Sektioner kan byggas i förhållande till hamnarnas upparbetade ekonomi.
  • Underhåll på Östgötaleden.
  • Ett angeläget uppdrag är att bygga ett nytt bensinförråd istället för det som också står mot Västanviks TS. Går det att använda plåtdörrarna och mura ett nytt förråd på lämpligt ställe. Jag tror att Miljö och hälsa kan ha synpunkter på båda det här förrådet.
  • Inventera alla bänkar och bord som ställts ut lite här och där och även kolla underhållsbehov och åtgärda ev. brister. Mycket av det kan väl tas på Östgötaledenkontot.
  • Tillverka ett utegym?
  • Det gjordes för många år sedan en liten fjärilsäng på Åtorp nästan ända framme vid reningsverket. De har nu gallrat i skogen och det har blivit en trevlig plats som saknar en bänk. Den gamla har ruttnat bort. Kan det vara något för måndagsklubben att fixa till.

Under Backstugan på hemsidan finns bilder från utbyggnaden.

Måndagsklubbens projekt 2006 – 2016.    Titta här

Byggprojekt Slåtterekan ”Vasskniven” bildspel Titta här