Måndagsklubben

no images were found

 

Nu gör Måndagsklubben sommaruppehåll. 
 

Måndagsklubben arbetar med olika projekt såsom skogsröjning, underhåll av spänger, byggnation i hamnar m.m.
Det är populärt att vara med i Måndagsklubben, men inte enbart för arbetsuppgifterna, för vi har också en trevlig social samvaro. Kom med du med. Vi träffas vid Backstugan varje måndag och alla är välkomna.

Projekt ”på G” här utan inbördes ordning:
Förslag till arbetsuppgifter för Måndagsklubben

(Utan inbördes ordning och om vi vill, orkar och kan)

(Utan inbördes ordning och om vi vill, orkar och kan)

 

Listan reviderad 2018-08-22

  • Det finns långsiktigt behov av ca 19 st bryggsektioner i hamnarna. Sektioner kan byggas i förhållande till hamnarnas upparbetade ekonomi.
  • Reparera spänger på Östgötaleden.
  • Ett jobb som kanske skulle passa måndagsklubben är att bygga ett nytt virkesförråd på baksidan av backstugan och ta bort det gamla som sitter mot tryckstegringsstationen. Anders Bard kommer att lägga på mer grus och plana till platsen.
  • Ett annat angeläget uppdrag är att bygga ett nytt bensinförråd istället för det som också står mot TS.

Jag tror att Miljö och hälsa kan ha synpunkter på båda de här förråden.

  • Inventera alla bänkar och bord som ställts ut lite här och där och även kolla underhållsbehov och åtgärda ev. brister. Mycket av det kan väl tas på Östgötaledenkontot.
  • Tillverka ett utegym
  • Gästbok till vindskyddet och en låda med plant lock att förvara den i.
  • Krokar av trä till vindskyddet
  • Kvarvarande åtgärder i Backstugan är: Låset till verkstaden ska programmeras, ventilationen ska justeras, en ramp för rullstol vid entrén, tavlor med ordningsregler, snörasskydd ska monteras
  •  

Under Backstugan på hemsidan finns bilder från utbyggnaden.

Måndagsklubbens projekt 2006 – 2016. Titta här

Byggprojekt Slåtterekan ”Vasskniven” bildspel Titta här