20160926 Måndagsklubben städar på sjöbotten i Hämtningsviken